Digimon
Digitalizace a mikrofilmování moravských novin za podpory Finančního mechanismu EHP Norska

Informační materiály

 Články o projektu Digimon
typ Soubor Datum poslední změny
doc Digimon – digitalizace a mikrofilmování moravských novin. Čtenář, 2009, č. 10, s. 348-349. 19.07.2010 11:41
doc Novinový fond VKOL. Žurnalistika Moravy v kostce. Čtenář, 2007, č. 4, s.105. 19.07.2010 11:42
doc Projekt Digimon aneb „norské fondy“ a moravské noviny. Knihovna, 2009, č. 2, s. 49-53. 19.07.2010 11:13
doc Projekt Digimon – záchrana moravských a slezských novin. In: Digitalizace aneb konec oslích uší. Sborník vydaný u příležitosti stejnojmenné konference konané 14.16.6. 2010 v Městské knihovně v Praze. Praha 2010, s. 37-43. 19.07.2010 11:12

 Ministerstvo financí ČR - Národní kontaktní místo
typ Soubor Datum poslední změny
html Finanční mechanismus EHP/Norska 12.11.2010 09:25
html Interaktivní mapa projektů podpořených v rámci FM EHP/Norska 12.11.2010 09:24
html Projekt Digimon 12.11.2010 09:24

 Pozvánka konference
typ Soubor Datum poslední změny
pdf konečný program 4.10. 2010.pdf 04.10.2010 13:41
pdf pozvanka_VKOL.pdf 19.08.2010 14:50

 Prezentace z konference k projektu Digimon
typ Soubor Datum poslední změny
pdf Budoucnost digitalizace ve Vědecké knihovně v Olomouci - Mgr. Miloš Korhoň (Vědecká knihovna v Olomouci) 25.10.2010 10:01
pdf Budování digitálních zdrojů písemného a dokumentárního dědictví: důsledky pro koncového uživatele - PhDr. Zdeněk Uhlíř (Národní knihovna Praha) 25.10.2010 10:01
pdf Moravská geníza: projekt Books within Books a digitalizace hebrejských zlomků na Moravě - Mgr. Daniel Soukup (Univerzita Palackého) 26.10.2010 11:35
pdf Od záchranné digitalizace k elektronickým textům pro uživatele - Mgr. Eva Měřínská (Městská knihovna v Praze) 26.10.2010 11:33
pdf Periodické zpravodajství vedoucího úseku SD v Praze - obsah, forma a věrohodnost - Mgr. Dalibor Krčmář (Památník Terezín) 26.10.2010 11:37
pdf Projekt Digimon - Mgr.Lubomír Novotný (Vědecká knihovna v Olomouci) 26.10.2010 11:32
pdf Projekt EOD-e books on demand - Mgr. Rostislav Krušínský (Vědecká knihovna v Olomouci) 25.10.2010 10:03

 propagace v médiích
typ Soubor Datum poslední změny
tif Celostránkový inzerát - Olomoucký deník 7.8. 2010 11.11.2010 09:20
htm Ikaros - elektronický časopis o informační společnosti \"Digimon v Olomouci\" - č. 11, 2010 12.11.2010 09:22
tif Metro 5.10. 2010 - "Staré noviny na mikrosnímcích" 05.11.2010 11:19
tif MF Dnes 7.10. 2010 - "Konec listování, staré noviny ukáže mikrofilm" 08.11.2010 13:35
tif Olomoucký deník 5.10. 2010 - "Mikrofilm uchová články až šest set let" 05.11.2010 11:25
tif Právo 5.10. 2010 - "Technika zachraňuje staré moravské noviny" 05.11.2010 11:20
htm Reportáž o projektu Digimon v České televizi 03.11.2010 11:47
htm Reportáž o projektu Digimon v televizi Nova 03.11.2010 11:50


© 2008 - 2010 Vědecká knihovna v Olomouci Tisk stránky | Mapa webu