Finanční mechanismus EHP/Norska

 
 

Aktuality - Finanční mechanismus EHP/Norska 2009 - 2014

rok 2010

 
13. září 2010

Finanční mechanismy 2009 - 2014: konzultační proces pro Neziskový sektor zahájen

Možnost komentování prioritní oblasti - Občanská společnost - Fond pro nevládní neziskové organizace v rámci FM EHP/Norska 2009-2014

Dne 10. září 2010 vyzvala Kancelář finančních mechanismů v Bruselu neziskové organizace a instituce zastřešující neziskový sektor v přijímajících státech k zaslání případných komentářů či specifikací k navrhovanému zaměření prioritní oblasti Občanská společnost – Fond pro nevládní neziskové organizace (NNO), jenž má být realizována v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska pro období 2009–2014.

Na základě evaluace Fondů pro NNO realizovaných v rámci FM EHP/Norska 2004-2009 připravila norská strana návrh pro podporu neziskového sektoru v období 2009-2014. Tento návrh je spolu s navrhovanou specifikací dalších prioritních oblastí k dispozici na http://www.eeagrants.org/id/2020 Odkaz na externí web (10. Funds for Non-Governmenatal Organisations).

Neziskové organizace a instituce zastřešující neziskový sektor v přijímajících státech jsou vyzývány, aby případné komentáře či náměty zasílali do 22. října 2010 prostřednictvím aplikace dostupné na www.eeagrants.org/ngoconsultation Odkaz na externí web, kde jsou zároveň k dispozici další informace.

Pro případné dotazy byla zřízena emailová schránka: ngoconsultation@efta.int.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy - Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace


06. srpna 2010

Dne 28.7.2010 byla podepsána Dohoda o Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014, mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií. Alokace pro Českou republiku je celkem 131,80 mil. EUR, to je cca 3,27 mld.

 

Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska  pro období 2009-2014

Po dvou letech vyjednávání byla dne 28.7.2010  podepsána Dohoda o Finančním  mechanismu EHP a Finančním  mechanismu Norska pro období 2009-2014, mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií. Následně bude vytvořen donory jednotný právní rámec pro zajištění implementace Finančních mechanismů  EHP/Norska 2009-2014 ve všech přijímajících státech a budou zahájena bilaterální  jednání  mezi Českou republikou a zeměmi EHP k přípravě a uzavření  Memorand o porozumění, která stanoví  prioritní oblasti a systém řízení v České republice.

Alokace pro Českou republiku je celkem 131,80 mil. EUR, to je cca 3,27 mld. CZK, z toho v rámci Finančního  mechanismu EHP 61,4 mil.EUR a v rámci Finančního  mechanismu Norska 70,4 mil.EUR.


06. ledna 2010

Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2009-2014

Dne 18.12.2009 byla parafována Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014 mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií.

Roční finanční příspěvek byl stanoven ve výši 357,7 milionů EUR. Z toho 97% bude poskytnuto Norskem.

Celková finanční alokace z Finančních mechanismů pro období 2009-2014 představuje 1,789 mld. EUR.  (12 nových členům EU spolu s Portugalskem, Španělskem a Řeckem)

S cílem redukovat sociální a ekonomické rozdíly a posílení spolupráce v rámci Evropy budou donorské státy poskytovat granty na projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana životního prostředí a klimatu, zdraví, výzkum, vzdělávání a kultura, aj.

Finanční prostředky z Finančního mechanismu EHP jsou určeny 12 novým členům EU spolu s Portugalskem, Španělskem a Řeckem, z Finančního mechanismu Norska pouze pro 12 nových členům EU.


Aktuality - Finanční mechanismus EHP/Norska 2004 - 2009

rok 2010

 
09. listopadu 2010

5. Výzva BG Fond technické asistence

Dne 8.11.2010 schválili donorské státy vyhlášení dodatečné 5. Výzvy Fondu technické asistence. Výzva bude vyhlášena v týdnu 15.-19.11.2010. Veškeré informace budou zveřejněny na www.eeagrants.cz.


18. října 2010

Fond technické asistence: NKM - Ministersvo financí předpokládá na začátku listopadu vyhlášení mimořádné 5. Výzvy BG Fondu technické asistence

NKM - Ministersvo financí předpokládá  na začátku listopadu vyhlášení mimořádné 5. Výzvy BG Fondu technické asistence. Vyhlášení výzvy bude podmíněno schválením donorů. Doba trvání výzvy bude pravděpodobně zkrácena. Pro další informace doporučujeme průběžně sledovat www.eeagrants.cz, kde jsou informace pravidelně aktualizovány.

Zdroj: MF - odd. 585 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 10/2010


04. srpna 2010

Schválené projekty - Blokový grant - Fond technické asistence ( 1. - 4. Výzva BG FTA)

Kompletní přehled úspěšných projektů Blokového grantu - Fond technické asistence (1.- 4. Výzva BG - FTA) - Finanční mechanismus EHP/Norska

Zdroj: MF - odd. 585 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 08/2010


Dne 19.5.2010 navštívili zástupci donorských zemí, Norské ambasády a zástupci Ministerstva financí tři projekty podpořené z Finančního mechanismu EHP/Norsko 2004-2009. >> Fotografie z návštěv

  • Projekt CZ0026 Obnova areálu Červený Dvůr pro pacienty a veřejnost
  • Projekt CZ0086  Modernizace střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany
  • Projekt CZ0155   Hradní muzeum Český Krumlov 

Deatilní informace o navštívených projektech naleznete   v sekci Projekty  - Interaktivní mapa.
Následující den se na Ministerstvu financí se uskutečnilo 5. výroční zasedání  zástupců donorských zemí, poskytující finanční pomoc v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, se zástupci Ministerstva financí.

  • Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy - Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace

Dne 20.5.2010 se na Ministerstvu financí uskuteční 5. výroční zasedání  zástupců donorských zemí, poskytující finanční pomoc v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, se zástupci Ministerstva financí. Jednání zahájí za českou stranu náměstek ministra financí Tomáš Zídek. V čele reprezentace donorských zemí – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – stojí pan Anders Erdal, předseda Výboru finančních mechanismů při Ministerstvu zahraničních věcí Norska. „Účast na jednání přislíbil rovněž velvyslanec Norského království v České republice pan Jens Eikaas“, doplňuje náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Jednání budou také přítomni zástupci Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu.


28. ledna 2010

Podpora NNO při navazování česko-norského partnerství

Cesko-norske_partnerstvi__TZ.pdf (57,49 KB)  

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v partnerství s Norským helsinským výborem (NHC) zahajují projekt podpořený z Blokového grantu - Fondu technické asistence financovaného z FM EHP/Norska s názvem "Cesta ke spolupráci - Rozvoj česko - norského partnerství".

V rámci projektu byla ze strany NROS vyhlášena výzva pro nestátní neziskové organizace, které mají zájem zapojit se do projektu zaměřeného na navazování partnerství s norskými organizacemi. Zájemci o účast na semináři v Norsku se mohou hlásit prostřednictvím formulářů na stránkách http://www.ppnet.org/documents/ odkaz na externí web. Přihlášky lze elektronicky podávat do 3. 3. 2010.

Více informací o celém projektu naleznete na webových stránkách projektu http://www.ppnet.org/  odkaz na externí web.


01. července 2009

Blokový grant pro NNO - projekty podpořené ve 3.výzvě

Dne 30.6.2009 proběhl v Michnově paláci na Malé Straně slavnostní podpis smluv s podpořenými žadateli - příjemci grantu. Celkem bylo ve 3.výzvě Blokového grantu pro NNO podpořeno 44 projektů nestátních neziskových organizací celkovou částkou 1 912 686 €. Seznam projektů naleznete zde. Více informací o slavnostním podpisu smluv a o podpořených projektech naleznete na stránkách Blokového grantu www.blokovygrant.cz odkaz na externí web.


01. července 2009

Kancelář Finančních mechanismů(KFM)

Kancelář Finančních mechanismů(KFM) zveřejnila odkaz na www.eeagrants.org odkaz na externí web s informacemi pro veřejnost ohledně možnosti oznámení podezření ze špatného hospodaření či podezření z korupce v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko. Veškeré informace jsou k dispozici na http://www.eeagrants.org/id/1218 odkaz na externí web.

Postup v případě zjištění nesrovnalostí naleznete v dokumentu Zásady dobré správy a protikorupční politiky-pokyny.

Veškeré kontakty v případě podezření z korupce či špatného hospodaření v rámci FM EHP/Norska naleznete zde.


 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Creative Commons License
TOPlist